Một hiệu trưởng của Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã công khai nói trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng, "Người Ukraina nên tự hỏi bản thân, họ đang chiến đấu vì cái gì?" Tuyên bố này không thể không mang lại cho mọi người cảm giác giống như trong Chiến tranh chống Nhật, khi người Trung Quốc bị người ngoài nói rằng “bạn nên tự hỏi bản thân đang chiến đấu vì cái gì".