Kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, ông Putin đã thường xuyên đề cập đến các cuộc tấn công hạt nhân như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Nga nhằm thiết lập cái gọi là lằn ranh đỏ và làm suy yếu sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraina. Tuy nhiên, ví dụ mới nhất về đe doạ hạt nhân này đáng được chú ý kỹ hơn vì nó vô tình cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thực tế chính trị đằng sau của ông Putin.