Hai sự kiện xảy ra, một phía bắc và một phía nam Trung Quốc có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Chuyên gia nhận định, nó cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng vì đã thực sự suy yếu.