Tuyên bố chung Trung-Nga đã cho thấy nỗi lo ngại chung của hai quốc gia này. Đối với Nga, điều khoản đặc biệt trong tuyên bố chung là để cảnh báo Hoa Kỳ và Châu Âu; đối với ĐCSTQ, đó là chuẩn bị cho một ngày mưa bão sắp đến.
Rõ ràng, trong khi Hoa Kỳ đang nhắm vào ĐCSTQ từ nhiều phía, họ đang chuẩn bị tấn công các nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ. Một khi Hoa Kỳ sử dụng vũ khí lớn của mình, những thay đổi nào sẽ xảy ra trong nội bộ ĐCSTQ vốn đã hỗn loạn?