Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã công khai rầm rộ về việc hàng không mẫu hạm Phúc Kiến khởi hành chạy thử trên biển.
Theo nhà bình luận gốc Hoa, Thẩm Chu (沈舟), 2 chiếc hiện đang phục vụ cho Bắc Kinh chỉ có thể coi là không có ưu điểm gì. Thậm chí, so với đồ của Nhật Bản hơn 80 năm trước, năng lực chiến đấu trên hàng không mẫu hạm của ĐCSTQ vẫn có khoảng cách rõ ràng.
Quân đội Nhật Bản từng phái sáu hạm đội hàng không mẫu hạm đánh lén Trân Châu Cảng của Mỹ. Bây giờ Bắc Kinh có vẻ khoa trương nhưng thực tế thì đồ của họ còn lâu mới sánh bằng.