Cuối cùng, Tổng thống Ukraina đã phải lên tiếng thẳng thừng chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Cựu quan chức Trung Quốc và cũng là nhà bình luận thời sự cho rằng, từng nhận nhiều ‘ân huệ’ của Ukraina, nhưng Bắc Kinh đã bội ước và ‘lấy oán báo ân’ nên ông Zelensky đã không thể nhịn thêm được nữa.