Con sóng chao cửa biển
Cánh buồm chiều lênh đênh
Rừng thông xanh Nhật Lệ
Níu chiều về trăng lên.

Xôn xao kìa con sóng
Ru mãi mùa trăng vàng
Anh đi chiều xa vắng
Cánh buồm buồn rẽ ngang

Rừng thông xanh Nhật Lệ, níu chiều về trăng lên. (Nguồn ảnh: Pinterest)

Anh đi anh có nhớ
Rừng thông xanh chiều quê
Nghe mặn mòi hơi thở
Sóng biển xô vỗ về.

Gió chao nghiêng cửa biển
Trăng ngấn buồn nhớ anh
Em như trăng Nhật Lệ
Sương ướt rừng thông xanh.

Em như trăng Nhật Lệ, sương ướt rừng thông xanh. (Nguồn ảnh: phileweb.com)

Nghiêm Hằng