Đại lộ thênh thang

Rền rã tiếng kèn, tiếng trống

Những lớp sóng hoan ca khoác màu áo thiên thanh

Đoàn quân đi trùng trùng, rắn rỏi, thênh thênh

Theo dòng thiên nhạc,

Càn Khôn như Chính lại..

Những lớp sóng hoan ca khoác màu áo thiên thanh. Đoàn người đi trùng trùng, rắn rỏi, thênh thênh

Có hoành tráng những thiên tướng, thiên binh,

Có tiên nhạc vút cao êm ái

Có những vũ điệu mượt mà trong lộng lẫy xiêm y.

Có vũ điệu mượt mà trong lộng lẫy xiêm y.

Có hành khúc lên đường,

mời gọi mọi người đi…

Có năng lượng xiết bao mạnh mẽ từ bi

Trên trời, cuồn cuộn thổi …

Những ánh mắt

những nụ cười …

Có năng lượng xiết bao mạnh mẽ từ bi…trên trời, cuồn cuộn thổi …

Mười phương thế giới

Pháp Luân vàng

rực rỡ

xoay nhanh…

Đại lộ thênh thang, kèn trống vang rền …Màu xanh dường như vô tận…

Đại lộ thênh thang,

Kèn trống vang rền …

Màu xanh dường như vô tận,

Nối màu vàng,

vô tận một Tràng Giang…

Mưa có xối,

nắng có về nực nội

Gió có điên cuồng,

Đường có thành sông suối.

Những bước chân trường chinh không mỏi.

Mưa có xối, nắng có về nực nội. Gió có điên cuồng, đường có thành sông suối. Những bước chân trường chinh không mỏi.

Dòng người đi,

Nhạc hào hùng cứ thổi,

Bao nhiêu người đứng đợi.

Những ô dù đủ sắc,

ngóng Người Đi…

Đại lộ thênh thang. Kèn trống vang rền … Màu xanh dường như vô tận,

Nhạc dào lên, diệu kì

dậy dậy từng đợt sấm.

Nhạc lan xa,

tha thiết chốn Mê lầm,

Gọi ánh mắt nụ cười

ngước nhìn “Phật ân hạo đãng”…

Gọi ánh mắt nụ cười, ngước nhìn “Phật ân hạo đãng”…

Muôn cánh hạc vàng

trong khúc khải hoàn

rờ rỡ bay về ngút vòm xanh…

Muôn cánh hạc vàng, trong khúc khải hoàn, rờ rỡ bay về ngút vòm xanh…

Khải Hoàn