Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết: Vào lúc 9h30 phút ngày 18/8, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tư Trung, Nội Giang, Tứ Xuyên ở 29,58 độ vĩ Bắc, 104,85 độ kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 10 km dưới lòng đất.

Vào lúc 9h52 sáng, một trận động đất mạnh 3,4 độ richter đã xảy ra cũng tại huyện Tư Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên ở 29,60 độ vĩ Bắc, 104,88 độ kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 10 km dưới lòng đất.

Lúc 10h39 phút, một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter xảy ra tại khu Thạch Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, ở 29,58 độ Vĩ Bắc; 104,87 độ Kinh Đông), với độ sâu tâm chấn 10 km.

Trận động đất cũng được cảm nhận ở Lạc Sơn, Tự Cống, Nghi Tân và những nơi khác ở Tứ Xuyên.

Theo tin từ Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, nhiều cư dân mạng Tứ Xuyên trong khu vực bình luận cho biết: Tôi cảm thấy sốc và cảm thấy “rung lắc năm, sáu lần”.

Giới chức thành phố Nội Giang cho biết, vẫn chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại và thương vong.

Theo danh mục Báo cáo nhanh của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trong 5 năm trở lại đây, có tổng cộng 307 trận động đất từ ​​cấp 3 trở lên xảy ra trong phạm vi 200 km xung quanh tâm chấn của trận động đất này.