Từ Hi thái hậu đã quỳ lạy Hư Vân lão hòa thượng

Văn hóa 30/09/15, 06:39

Năm Quang Tự thứ 26 (1900), giặc ngoài đánh vào Bắc Kinh, kinh thành đại loạn khiến Hoàng hậu, Thái hậu, đại thần, thái giám, cung nữ đều phải chạy lánh nạn ở Trường An (nay là Tây An). Khánh thân vương nghe tin lão hòa thượng Hư Vân là ...

End of content

No more pages to load