Hương sắc mùa xuân qua tranh hoa điểu

Hội họa 31/01/17, 06:35

Hội họa cổ điển của Trung Quốc không mang tính chất miêu tả ngoại vật như bên phương Tây là truyền thần cảnh vật, mà chủ yếu là mang một ý nghĩa để cho người xem tự mình tìm hiểu lấy. Không những đường nét nói lên ý nghĩa ...

End of content

No more pages to load