Âm nhạc từ quá khứ ẩn tàng trong từng vân gỗ

Đời sống 31/05/16, 15:32

Nghệ sĩ Bartholomäus Traubeck tạo ra âm nhạc từ những vòng đời trên thân cây. Ông đã sử dụng một thiết bị đặc biệt, tương tự như máy nghe đĩa thời xưa, để đọc các lát cắt ngang thân cây theo từng vòng năm tuổi và phát ra âm thanh. ...

End of content

No more pages to load