Thơ: Trí khôn Do Thái

Nghệ thuật 18/07/17, 18:23

"Những bộ óc lớn thảo luận về những ý tưởng, bộ óc trung bình bàn luận về những sự kiện còn những bộ óc non yếu chỉ nói chuyện về con người." (Socrates) Một chàng ...

End of content

No more pages to load