Chữ “Nhẫn” trong văn hóa truyền thống

Ngôn ngữ văn hoá 21/02/19, 11:10

Nhẫn nhịn khiêm nhường là một mỹ đức truyền thống. Nội Thánh của Nho gia, Thủ Nhu của Đạo gia và Từ Bi của Phật gia đều bao hàm chữ Nhẫn. “Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”, thế nên có nhẫn nại ...

End of content

No more pages to load