Từ ngày 1/4/2018, vàng trở thành một loại ngoại tệ

Khác 02/04/18, 19:50

Bắt đầu từ 1/4/2018, vàng được coi là một loại ngoại tệ, đơn vị là "chỉ" vàng 99,99% từ đó quy ra tỷ giá chung. Đây là một trong những nội dung được trong Thông tư 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017, sửa đổi, bổ sung Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức ...

End of content

No more pages to load