Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018 và tiếp đó là Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến, và một trong những điều người lao động quan tâm là ngày nghỉ Tết và tiền lương được tính ra sao.

Luật Lao động 2012 quy định người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương trong dịp Tết Dương lịch. Nếu ngày nghỉ Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Trong dịp Tết Dương lịch 2018 này, do ngày nghỉ Tết rơi vào đúng ngày đầu tuần nên nhiều lao động sẽ được nghỉ thông 3 ngày, từ Thứ Bảy 30/12/2017 đến ngày Thứ Hai 1/1/2018.

Theo quy định, người lao động nếu làm thêm vào ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018 có hưởng lương sẽ được nhận ít nhất 300% giá tiền lương, chưa kể tiền lương ngày đó, nghĩa là tổng tiền lương được hưởng bằng 400% tiền lương của ngày bình thường.

Đối với Tết Nguyên đán Mậu Tuất, người lao động được nghỉ 5 ngày Tết và được hưởng nguyên lương.

Với công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội năm nay sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng (tức là từ 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 Dương lịch).

Người lao động nếu làm thêm giờ trong những ngày nghỉ Tết Âm lịch có hưởng lương sẽ được nhận ít nhất 300% giá tiền lương, chưa kể tiền lương ngày đó, và tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường.

Xuân Tú