Slogan là  yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của thương hiệu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số câu slogan tiếng Anh độc và lạ của những thương hiệu nổi tiếng thế giới nhé!

1. Thương hiệu APPLE

 Think different – Hãy nghĩ khác biệt

Think different – Hãy nghĩ khác biệt (Ảnh: Genk)

2. Thương hiệu NOKIA

Connecting people – Kết nối mọi người

Kết quả hình ảnh cho nokia slogan
Connecting people – Kết nối mọi người (Ảnh: dazeinfo.com)

3. Thương hiệu Nike

Just do it – Cứ làm đi

Just do it – Cứ làm đi (Ảnh: vanhoa.evn.com)

4. Thương hiệu KFC

It’s Finger lickin’ good – Vị ngon trên từng ngón tay 

Kết quả hình ảnh cho KFC slogan
It’s Finger lickin’ good – Vị ngon trên từng ngón tay (Ảnh: James Prix)

5. Thương hiệu Burger King

Have it your way – Thưởng thức theo cách của bạn

Have it your way – Thưởng thức theo cách của bạn (Ảnh: renitappc)

6. Thương hiệu PANASONIC

Ideas for life – Ý tưởng cho cuộc sống

Ideas for life – Ý tưởng cho cuộc sống (Ảnh: xcite.com)

7. Thương hiệu Adidas

Impossible is nothing – Không có gì là không thể

Impossible is nothing – Không có gì là không thể (Ảnh: rinconabstracto.com)

8. Thương hiệu Citibank

The city never sleeps – Thành phố không bao giờ ngủ

The city never sleeps – Thành phố không bao giờ ngủ (Ảnh: Quora)

9. Thương hiệu LG

Life’s Good – Cuộc sống tươi đẹp

Life’s Good – Cuộc sống tươi đẹp (Ảnh: slashgear.com)

10. Thương hiệu Honda

The Power of Dream – Sức mạnh của những giấc mơ

The Power of Dream – Sức mạnh của những giấc mơ (Ảnh: kensomuse)

Thiện Nhân

Từ Khóa: