Bí ẩn chưa có lời giải (P.1): Tìm hiểu linh hồn

Bí ẩn chưa có lời giải (P.1): Tìm hiểu linh hồn

Con người chết rồi có phải thực sự là tất cả đều hết không? Có phải thực sự không còn hoạt động ý thức? Đây là trọng điểm nghiên cứu về linh hồn. Các nhà khoa học thông qua nghiên cứu “Trải nghiệm cận tử” ...

Kết thúc

Không còn trang để tải