Đời sống

Tin Mới Đời sống

Thiên thần trong địa ngục

Thiên thần trong địa ngục

Ở cái tuổi được ăn được chơi, thì những đứa trẻ dưới đây dường như đang phải sống trong địa ngục. Những cái nhìn đầy bi thương, nét mặt vô hồn, hay vẻ khắc khổ trên ...