Ơi em cô gái vùng quê
Giếng làng vào đám có về hội không?
Dẫu mười hai bến đục trong
Xin đừng như sáo sổ lồng bay xa

Ơi em cô gái cùng quê, giếng làng vào đám có về hội không? (Nguồn ảnh: picssr.com)

Em về, về với quê ta
Nùm rơm, nấm rạ vẫn là thân quen
Về đi em, về đi em
Nước trong, gạo trắng đừng quên ruộng đồng

Em về, về với quê ta, nùm rơm, nấm rạ vẫn là thân quen (Nguồn ảnh: pinterest)

Tiếng gà xáo xác bên song
Uốn hồn thơ cũng thành cong với chiều.

Huy Ích