Đi chưa hết kiếp dại khờ,
Thì đi tiếp nữa, tìm chờ dại khôn…
Ai theo quỷ, bán linh hồn,
Ai lên Thập Tự, dại khôn luận bàn…

Đi chưa hết kiếp dại khờ, thì đi tiếp nữa, tìm chờ dại khôn... (Ảnh: sohu.com)

Ai người hữu sự đa đoan,
Ai người trả Nghiệp thế gian vẫn cười?
Đức dày, Họa mỏng, đầy vơi,
Lặng nhìn thế sự, tìm nơi trở về…

Đức dày, Họa mỏng, đầy vơi, lặng nhìn thế sự, tìm nơi trở về… (Ảnh: pictadesk.com)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__

Ad will display in 09 seconds