Trước hay sau đều như mây khói 
Đời này cõi tạm nghĩ suy chi
Cứ bình tâm thanh thản mà đi
Bao khó nhọc chẳng ghì chân bước

Trước hay sau đều như mây khói, đời này cõi tạm nghĩ suy chi (Ảnh: sohu.com)

Trước hay sau được còn – được mất 
Hãy thản tâm ngước mặt với đời
Những lo toan chuyện lỗ hay lời
Khi xảy đến ai mà biết nhỉ?

Trước hay sau được còn – được mất, hãy thản tâm ngước mặt với đời (Ảnh: foursquare.com)

Trước hay sau giữ vững tâm tính
Mọi chuyện đến đi có định số
Giữ tâm tịnh trước những vở kịch
Sẽ cảm thấy tâm hồn vô ưu

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||0c40b247b__

Ad will display in 09 seconds