Cụm từ thông dụng với “What”

Học tiếng Anh 21/10/16, 15:33

Chúng ta biết rằng “what” là từ được dùng trong câu hỏi 'cái gì'. Tuy nhiên, có rất nhiều câu cảm thán hoặc cụm từ bắt đầu bằng từ này. Hãy cùng xem nhé! What a fool! : Đồ ...

End of content

No more pages to load