Mùa Vu lan vắng mẹ

Nghệ thuật 23/08/19, 11:00

Lại mùa Vu lan vắng mẹ Nhà mình cứ trống trải hơn Các cháu chưa thôi nghiêng ngó Bà ơi, bà ở nơi nào? Bên bờ ao, làn rau muống Mẹ ươm, giờ vẫn còn xanh Vườn đỗ, giàn bầu vấn ...

End of content

No more pages to load