Mười vấn đề Phật không muốn trả lời

Văn hóa 26/12/15, 08:30

Trong kinh văn Phật giáo gốc bằng chữ Pali cổ có nhiều chỗ nhắc đến một người họ Bà-sa. Một lần người này đến hỏi Phật: “Gautama tôn kính, Chủ thể tự ngã (cái tôi) có tồn tại hay không?” Phật im lặng không trả lời. “Vậy là, thưa Gautama tôn kính, ...

End of content

No more pages to load