Giết người hàng loạt bằng cách tiêm thuốc độc

Thế giới đó đây 13/06/16, 07:49

Thời Thế chiến thứ Hai, Đức Quốc Xã đã từng dùng cách tiêm thuốc độc để giết chết người Do Thái. Trong kỷ nguyên của nền văn minh hiện đại ngày nay, chính quyền Trung Quốc dưới thời kỳ Giang Trạch Dân lãnh đạo và "buông rèm nhiếp chính", lại áp dụng cách tàn ...

Thảm cảnh trí thức bị đàn áp tại Trung Quốc

Khác 22/04/16, 05:55

Vì kiên trì theo tín ngưỡng Chân – Thiện – Nhẫn, các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc đàn áp thô bạo. Hiện nay vẫn còn hàng ngàn người phải sống trong lao tù, trong đó có nhiều nhân tài ưu tú. Chính quyền bức hại nhân ...

End of content

No more pages to load