Vì sao không có “hôi của” ở Nhật Bản?

Văn hóa 10/07/15, 08:09

Lúc gian khó mới tỏ lòng người, lấy lửa thử vàng, vàng vẫn còn nguyên vẹn. Khi trận động đất sóng thần năm 2011 xảy ra, người Nhật Bản đã cho tất cả các dân tộc trên thế giới một bài học sâu sắc về đạo đức và những chuẩn ...

End of content

No more pages to load