Sử dụng dấu ‘?’ trong tiếng Anh như nào cho đúng?

Giáo dục 23/06/19, 17:44

Chủ đề tưởng chừng rất đơn giản này nhưng cũng vẫn có người nhầm đó. Hãy cùng khám phá xem những tình huống nào cần và không cần dùng dấu câu này nhé! Chúng ta thường dùng dấu “?” vào cuối một câu hỏi trực tiếp. Ví dụ: When was you born? Bạn sinh ...

End of content

No more pages to load