Dục tốc bất đạt, ham lợi nhỏ sự không thành

Văn hóa 09/11/16, 11:40

Có một lần, học trò của Khổng Tử là Tử Hạ được phái đến một địa phương của nước Lỗ để làm quan. Trước khi đi, Tử Hạ đến thăm hỏi Khổng Tử và thỉnh giáo ông về việc cai trị. Tử Hạ hỏi: "Thưa thầy! Con xin hỏi thầy, làm ...

End of content

No more pages to load