Chuyện học thêm sau mùa dịch: Có phải chúng ta đang làm ngược lại khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”?

Dạy trẻ nên người 03/07/20, 08:22

Có một tôn chỉ được cha ông ta truyền lại từ đời này đến đời khác: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Vì vậy ở ngôi trường nào cũng treo biển hiệu câu nói ấy. Nhưng hiện trạng giáo dục ngày nay dường như đang làm ngược lại. Năm 2020 cả ...

End of content

No more pages to load