Chuyện hai cha con gốc Việt cùng làm cảnh sát ở Little Saigon

Chuyện hai cha con gốc Việt cùng làm cảnh sát ở Little Saigon

Ông Tony Nguyễn theo nghề cảnh sát và công tác 28 năm tại đội tuần tra đường cao tốc California (California Highway Patrol). Trước khi về hưu, ông xin được chuyển về nhiệm sở ở Little Saigon để làm việc cùng con trai. Ông kể, từ ...

Kết thúc

Không còn trang để tải