Vụ suất cơm của HS lớp 2 khiến phụ huynh ‘chảy nước mắt’, Hiệu trưởng nói gì?