Một chủng virus cúm mới có khả năng trở thành đại dịch trên con người mới được các nhà khoa học phát hiện ở Trung Quốc.