Văn hóa truyền thống Trung Hoa qua hàng ngàn năm phát triển đã kết tinh rất nhiều thành tựu và giá trị nhân văn cao đẹp, ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa phương Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng. Là nước láng giềng sát cạnh, chúng ta cũng được sẻ chia những điều tốt đẹp nhất. Nhưng khi nền văn hóa vĩ đại này bị ĐCSTQ thâm nhập và làm biến dạng, chúng ta cũng chứng kiến và cùng phải chịu đựng những hủy hoại, mất mát của nền tảng truyền thống.

Chuyên đề ‘Văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị hủy hoại như thế nào?’ sẽ dẫn dắt quý vị tìm hiểu quá trình bị băng hoại của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, để có góc nhìn chân thực, khách quan, từ đó bồi đắp lại những giá trị văn hóa, đạo đức cao đẹp của người xưa.