Ad will display in 09 seconds

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump gia tăng trong các nhóm dân thiểu số