Hải quân Trung Quốc gần đây đã thu hoạch 1,5 tấn rau trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa.