Vào ngày 26/4, các loại xe vận tải lớn như xe bọc thép và xe tăng xếp hàng dài hàng km trên đường cao tốc từ thành phố Thẩm Dương đến thành phố Đan Đông ở tỉnh Liêu Ninh. Ngoại giới cho rằng, để đối phó với những thay đổi có thể xảy ra với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, trong những ngày gần đây chính quyền Trung Quốc đã liên tục điều binh lực đến biên giới Trung - Triều.