Nhiều nhà khoa học của Viện Pasteur có trụ sở chính tại Paris đã công bố một luận văn chỉ ra rằng, sự lây lan của dịch bệnh ở Pháp có liên quan chặt chẽ với các ca bệnh không có triệu chứng. Tuy nhiên, tờ “Nhân dân Nhật báo” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lén đánh tráo khái niệm, bẻ cong ý gốc của các nhà khoa học Pháp, biến kết quả của nghiên cứu này thành: Dịch bệnh ở Pháp đến từ một nguồn virus lan truyền ở Pháp, The Epoch Times đưa tin.