Từ Biển Đông đến hoạt động thương mại mang tính “cướp bóc", không tham vọng nào của Bắc Kinh có vẻ an toàn trước Tổng thống Trump.

Bài viết: https://www.dkn.tv/the-gioi/trung-quoc-dieu-dung-duoi-thoi-canh-sat-quoc-te-donald-trump.html