Vào ngày 4/11, một chú lớn tuổi đẩy xe hàng qua khu vực cảnh sát vừa bắn đạn hơi cay, thấy vậy nhóm người biểu tình và các ''y tế tình nguyện'' liền chạy đến giúp. Chú lớn tuổi vì không có mặt nạ phòng hộ nên cảm thấy rất khó thở, các bạn trẻ đã ra sức để giúp đỡ cho người dân này. Hiện nay ở Hồng Kông, phổ biến cách gọi nhau là "thủ túc" (tay chân), với ý nghĩa là họ xem nhau như anh em ruột thịt, sẵn sàng ra sức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn.