Tranh luận phó tổng thống Mỹ: ‘Quý Ông’ và ‘Con Công’

Thật là không nên sử dụng một số từ chỉ trích để mô tả Harris, nhưng bà ta đã thể hiện sự nông cạn của mình trong cuộc tranh luận, giống như một con công, cái đuôi của bà ta sẽ mở ra khi bà ta nghe thấy lời khen ngợi. Còn ông Pence, với ánh mắt kiên nghị và điềm tĩnh, phong thái quý ông lịch thiệp và không khoan nhượng, chiến lược tranh luận khôn ngoan và tính cách cao thượng, có thể nói là hoàn mỹ.

Cuộc tranh luận phó tổng thống này là cuộc chiến giữa hai phe cánh tả và cánh hữu trên đất Mỹ, cuộc đọ sức giữa chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa tự do cấp tiến. Đối với những người có đức tin, đây cũng có thể nói là cuộc chiến giữa thần thánh và ma quỷ, cuộc chiến giữa thiện và ác, chính và tà. Có lẽ là người Mỹ cũng hiểu ra được như thế.