Toàn cảnh buổi họp của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 23/01/2019 với các thông tin về những ảnh hưởng tiêu cực từ việc nhập cư thiếu kiểm soát ở khu vực biên giới và một số vấn đề xoay quanh việc huỷ bỏ ngày công bố bản Thông điệp Liên bang.