Hành động mới của Tổng Chưởng lý Barr có thể gây bất lợi cho cái gọi là ‘chính quyền Biden’

Benjamin Wittes, một luật sư chống Tổng thống (TT) Trump và là bạn của cựu Giám đốc FBI James Comey, giải thích hôm thứ Sáu rằng quyết định của Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ William Barr về việc thăng chức Chưởng lý Hoa Kỳ John Durham lên “cố vấn đặc biệt” là “thông minh một cách ma mãnh”, và điều này gây bất lợi cho cái gọi là chính quyền Biden nếu ông ấy được công bố chiến thắng và nhậm chức, theo The Blaze.