Tin thế giới tối 6/7: Sự thật bi thảm: Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

- Mỹ bắn rụng UAV tấn công đại sứ quán ở Iraq
- Sự thật bi thảm: Mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc