- Dịch vụ ăn uống, thực phẩm ở TP.HCM phải đảm bảo 6 điều kiện

- Chi phí xét nghiệm nCoV - nỗi ám ảnh của doanh nghiệp