TikTok: Từ cái tên tới thuật toán đều thể hiện bản chất bất hảo?

Tiktok hiện tại đã là một ứng dụng rất phổ biến đối với người dùng tại VN và nhiều nơi trên thế giới.

Được khởi sinh và phát triển tại TQ, hậu thuẫn bởi chính phủ TQ, Tiktok mang trong nó rất nhiều yếu tố hắc ám, không chỉ về vấn đề bất an toàn thông tin cá nhân, mà còn nổi cộm trong nó hiểm hoạ biến dị văn hoá sâu xa.

Trong video là một vài phân tích về khoảng tối của ứng dụng này.