Tờ Epoch Times đã tiết lộ một tài liệu nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho thấy, tiền lương mà ĐCSTQ chi trả cho nhân viên “Phòng 610” để đàn áp nhân quyền cao hơn gấp 10 lần so với mức lương trung bình của người dân địa phương.