Ngày 18/5/2020, công ty Moderna đã báo cáo kết quả từ thử nghiệm ban đầu về vaccine virus Vũ Hán với những dấu hiệu tích cực...