0:00 Điểm tin

0:34 Ukraina phá hủy tiếp kho đạn của Nga ở Nova Kakhovka

1:14 Lực lượng Chechnya mới được bổ sung cho chiến trường ở Ukraina

2:16 Lính Nga tham chiến ở Ukraina: Lãnh đạo dùng chiến thuật lỗi thời một cách vô vọng

8:58 ‘Trả nợ trước hạn’ thực chất là một cái bẫy do Bắc Kinh giăng ra?