Quả bom tài chính Evergrande nếu bùng nổ có làm đắm con tàu Kinh tế Trung Quốc hay không?